Επιλογές

ΜΠΟΛΟΝΕΖ

κιμάς

Ποσότητα
6.10

Επιλογή ζυμαρικών (υποχρεωτική επιλογή)*

Επιλογή extra υλικών

Ειδικές οδηγίες