Επιλογές

ΚΙΜΑ

κασέρι, κιμά

Ποσότητα
4.60

Επιλογή extra υλικών

Ειδικές οδηγίες